کمک فنی

با رضایت مشتری در اولویت برتر خود ، Jingwei همیشه تعهدات خود را پس از فروش بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی حفظ کرده است تا حداکثر زمان کار را در پایان مشتری تضمین کند. Jingwei از همه راه های ارتباطی و فناوری پشتیبانی می کند تا با مشتریان خود در ارتباط باشد تا بتواند به درخواست های آنها گوش دهد. و در حل مشکلاتشان به آنها کمک کنید.

سلول پشتیبانی فنی ما تیمی متشکل از کارشناسان فنی دارد که همیشه با آمادگی کامل برای دریافت تماس های مشتری در صورت نیاز به هر گونه کمک فنی نیاز دارند. علاوه بر "تیراندازی با مشکل" ، Jingwei پشتیبانی فنی را از طریق تیمی از متخصصان فرآیند واجد شرایط ، در مورد انتخاب دستور العمل ها ، ترکیب پلیمرها و ساختار فیلم گسترش می دهد.

جزئیات تماس با هر گونه کمک فنی:

پست الکترونیک : sale@jingweimould.com

تلفن: +86 576 84020239