کفپوش پی وی سی می میرد

  • PVC Flooring Die

    کفپوش پی وی سی می میرد

    با طراحی کانال آویز کت ، لب بالایی با نوار محدود کننده 90 درجه ضخامت را تنظیم می کند ، لب پایین پایین یکپارچه است. می تواند حداکثر کاهش جریان حساس به حرارت در فرآیند اکستروژن.