تخته تخلیه مویرگی پی وی سی می میرد

  • PVC Capillary Drainage Board Die

    تخته تخلیه مویرگی پی وی سی می میرد

    با طراحی کانال آویز مخصوص ، با نوار محدود کننده 90 درجه - یکی از لبهای بالا و پایین. لب را با استفاده از طراحی دندان ویژه برای تأیید محصول در مورد درخواست مشتری تأیید کنید. ضخامت 2 میلی متر است ، یا مطابق با درخواست مشتری. پارامتر Techincal 1. محصولی با: زیر 3000 میلی متر. 2. لب لب را می توان تغییر داد ، با توجه به نیاز مشتری می توان دو دندان دندانه دار طراحی کرد.