از جای خالی داخلی گرفته تا حمایت از جهان ، تولید تجهیزات هسته ای ذوب شده پزشکی در چین چقدر سخت است؟

ماسک های نیسان 100 میلیون و لباس های محافظتی 500000 قطعه است. ساخت چین همیشه با بازدهی بالا برنده بوده است ، اما چه تعداد شرکت در شبانه روز سخت کار می کنند و چه تعداد کارگر خط مقدم در طول شب با هم کار می کنند و سخت کوشی و خرد آنها نیز این یک قسمت ضروری از یک نبرد است .

sdb


زمان ارسال: ژوئیه -17-2020