فیدبلاک چند لایه ای شرکت اکستروژن

  • Multi-Layers Co-Extrusion Feedblock

    فیدبلاک چند لایه ای شرکت اکستروژن

    فیدبلاک چند لایه مشترک اکستروژن می تواند به راحتی ترکیب مواد مختلف پایدار و یکنواخت با هر نسبت لایه قابل تنظیم است. مناسب برای انواع مواد پلیمری ، با توجه به نیاز اکستروژن کامپوزیت طبقه ای مشتری به طور یکنواخت به فیلم ، ورق ، ورق محصولات. پارامتر Techincal 1. لایه ها و نسبت های مختلف لمینیت ، بنابراین یکنواختی برای برآورده کردن نیاز لمینیت چند لایه تولید مواد متنوع حاصل می شود. 2. بلوک تغذیه نوع مدول ، Mandrel ...