کویل تشک اکستروژن می میرند

  • Coil Mat Extrusion Die

    کویل تشک اکستروژن می میرند

    با طراحی ویژه کانال آویز کت ، نوار محدود کننده 90 درجه با یکی از لب های بالا و پایین. با استفاده از یک فرآیند خاص ساختار تخته ابریشم ، پایداری جریان مواد ، حتی مواد تخلیه می شود. قالب با طراحی کانال دو ، محصولات چرخش دو رنگ تولید می کند. پارامتر Techincal 1. عرض شکاف استاندارد: 1100 میلی متر تا 1600 میلی متر , یا درخواست مشتری را دنبال کنید. 2. سر ذوب شده (اسپینرت) قطر 0.2 mm-0.3mm ، فاصله مرکز سوراخ نازل بین 0.7-0.8 mm کاربرد